مدیر رستوران: حسین عبداللهی

آدرس:بانکوک-پتونام-خیابان پجبوری-بین کوچه 13 و 15-پلاک 645/52
تلفن:06626539093
موبایل:0869614055
سفارش مجالس شما توسط رستوران ایرانی نور با افتخار پذیرفته می شود